Massa en Energie ← Inhoudsopgave Introductie Tweelingparadox

10. Samenvatting relativiteitstheorie
 

Wanneer we aannemen dat de natuurwetten (en dus de lichtsnelheid) in alle (niet versnelde) systemen hetzelfde zijn, leidt dat tot de opmerkelijke conclusie dat tijd en ruimte geen absolute begrippen zijn.
We hebben drie effecten onderzocht.

  • Een waarnemer ziet de klokken in een bewegend systeem langzamer lopen. De vertraging is gelijk aan de gammafactor
  • Een waarnemer ziet afstanden in een bewegend systeem verkort. De verkortingsfactor is gelijk aan 1/γ
  • Een waarnemer ziet de klokken in een bewegend systeem niet gelijk lopen. Voor klokken op een afstand l van elkaar, is het tijdsverschil gelijk aan , waarbij de voorste klok achterloopt.

Nog twee resultaten die we soms nodig zullen hebben

  • Wanneer in een systeem een voorwerp beweegt met een snelheid u, en het systeem beweegt met een snelheid v ten opzichte van de waarnemer, dan neemt deze waarnemer een snelheid waar die gelijk is aan
  • De totale energie van een voorwerp met massa m en snelheid v is gelijk aan

Massa en Energie ← Inhoudsopgave Introductie Tweelingparadox